Ứng dụng to lớn của học thuyết âm dương ngũ hành trong cuộc sống - Cộng đồng Chuyên Gia Đá Quý uy tín nhất Việt Nam - ChuyenGiaDaquy.com

Header Ads

Ứng dụng to lớn của học thuyết âm dương ngũ hành trong cuộc sống

Học thuyết về âm dương ngũ hành là một phạm trù triết học đã xuất hiện từ rất lâu trong văn hóa của phương Đông.Âm dương ngũ hành l cũng là hai học thuyết cơ bản và là nền tảng của tất cả các môn dự đoán bao gồm cả phong thủy.

Học thuyết âm dương ngũ hành đã được nhiều ngành khoa học cũng như trường phái triết học khác nghiên cứu, tìm cách lý giải và ứng dụng. Quả thật hiếm có học thuyết triết học nào có thể chạm tay tới nhiều lĩnh vực của khoa học, cuộc sống và được ứng dụng rộng rãi để giải quyết nhiều khía cạnh của tự nhiên, xã hội như vậy. 

Kết quả hình ảnh cho âm dương ngũ hành

Việc nghiên cứu và ứng dụng học thuyết âm dương ngũ hành đã tạo nên một bước ngoặt mạnh mẽ trong lịch sử tư duy khoa học phương Đông, đưa con người thoát khỏi tư tưởng mộng mị, mê tính dị đoan về những thứ trừu tượng hay lạc hậu. Bởi vậy, tìm hiểu và nghiên cứu học thuyết âm dương ngũ hành là một trong những phương thức tốt nhất để lý giải và hiểu được những đặc trưng trong tư tưởng triết học phương Đông.


Âm dương ngũ hành còn có một vai trò rất lớn trong các môn có ứng dụng Kinh Dịch, chúng được sử dụng để phân loại, sắp xếp những mức độ hung, cát khác nhau cho từng vấn đề cụ thể. Hơn thế nữa, học thuyết này còn được ứng dụng rất nhiều trong các môn khoa học dự đoán. Chúng được sử dụng để phân định đặc tính và mối liên hệ, tương tác giữa các vì sao, các nhóm sao trong môn tử vi hay huyền không phi tinh trong phong thủy. Hoặc với những vấn đề đơn giản và gần gũi hơn với cuộc sống như việc chọn màu gì cho trang phục, đồ vật cho từng cá nhân để phù hợp với bản mệnh của họ trong mông phong thủy cũng cần phải sử dụng tới học thuyết này.


Những người nghiên cứu muốn đạt đến cảnh giới huyền diệu của thuật số dự đoán thì càng phải tìm hiểu và nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, thấu đáo về học thuyết âm dương ngũ hành. Và khi mà trình độ càng lên cao thì nhận thức về học thuyết này càng phải được củng cố, hoàn thiện và rèn dũa nhiều hơn nữa.


Âm dương ngũ hành là nền tảng và cũng là cốt lõi của thuật số dự đoán, tất cả những cơ sở lý luận trong thuật số dự đoán đều từ đó mà ra. Bởi vậy, việc nắm vững vàng kiến thức, vận dụng một cách triệt để vào cuộc sống thường ngày và thấm nhuần tư tưởng, tinh thần của hai học thuyết âm dương ngũ hành là cách tốt nhất giúp cho các nhà nghiên cứu triết học, phong thủy và tất cả những người trong mọi ngành nghề có thể hiểu được quy luật vận động của cuộc sống, từ đó có thể tác động vào nó và có được những sự thay đổi tích cực hơn.

Không có nhận xét nào