Mr Quốc - chuyên gia Agate tại ChuyenGiaDaQuy.com - Cộng đồng Chuyên Gia Đá Quý uy tín nhất Việt Nam - ChuyenGiaDaquy.com

Header Ads

Mr Quốc - chuyên gia Agate tại ChuyenGiaDaQuy.comHọ và tên: Mr Quốc ( còn gọi là Quốc Agate)
Quốc tịch : Việt Nam 
Kinh nghiệm: Nghiên cứu đá quý học 35 năm
Vị trí: Cố vấn cao cấp , chuyên gia đá quý tại ChuyenGiaDaQuy.com
Bố của Mr Quốc là 1 người Ấn Độ - quê hương của Đá Mã Não (Agate) huyền thoại. Từ nhỏ Mr Quốc đã được cùng bố đi thăm các mỏ đá Ấn Độ...Ông sang Việt Nam nghiên cứu và sưu tầm đá từ những năm 2000  và nhập quốc tịch Việt Nam theo quốc tịch của mẹ. 

Không có nhận xét nào