Điều kiện tách thửa khi mua bán Nhà đất TP Vinh? - Cộng đồng Chuyên Gia Đá Quý uy tín nhất Việt Nam - ChuyenGiaDaquy.com

Header Ads

Điều kiện tách thửa khi mua bán Nhà đất TP Vinh?

Có thể các bạn cũng chưa biết khi mua bán Nhà đất Tp Vinh thì việc tách thửa được quy định như nào là đúng quy định ?

  Căn cứ vào luật đất đai năm 2013.
  Căn cứ  khoản 31 điều 2  nghị định số 01/2017 NĐ-CP sửa đổi và bổ sung  một số nghị định, quy định chi tiết về việc thi hành luật đất đai
 Căn cứ  quyết định 16/2018/ QĐ- UBND Tỉnh Nghệ An.
     Điều kiện chung để tách thửa đất: 
1. Đất thuộc quyền sở hữu của người sử dụng đất.
2.  Đất không có tranh chấp.
3. Đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.
4. Đất vẫn đang nằm trong thời hạn sử dụng.


     Điều kiện tách thửa khi mua Nhà đất TP Vinh:
1. Về diện tích tối thiểu là 50m2.
2. Về kích thước các cạnh thửa đất khi xây dựng nhà ở là bề rộng không nhỏ hơn 4m, các trường hợp thửa đất bám các tuyến đường giao thông thì chiều bám đường không được thấp hơn các kích thước đã nêu trên.
    Một số trường hợp diện tích , kích thước thửa nhỏ hơn theo quy định được hình thành trước ngày 29/12/2007 ( Ngày đưa ra quyết định  số 146/2007/QD- UBND ngày 29/2007của UBND Tỉnh về việc  ban hành quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đất vườn...vv trên địa bàn Tỉnh Nghệ An).  Nếu thửa đất phù hợp với quy hoạch thì được xét cấp giấy.
Trường hợp yêu cầu tách thửa sau mà từ ngày 29/12/2007 tới thời điểm quyết định này có hiệu lực mà phù hợp với quy hoạch xây dựng thì tối thiểu thực hiện theo quy định đã ban hành tại thời điểm  tách thửa đất.
    Một số trường hợp nữa đó là diện tích, kích thước thửa nhỏ hơn quy định người sử dụng yêu cầu được tách sổ và hợp diện tích này với một thửa khác để có thửa đất có kích thước bằng hoặc lớn hơn theo quy định. Trường hợp này nếu phù hợp với quy hoạch thì được phép tách thửa và cấp giấy chứng nhận.
     Vì vậy, khi các bạn muốn mua bán giao dịch Nhà đất TP Vinh các bạn nên tìm hiểu kỹ về quy định tách thửa tại Tp Vinh để thuận lợi hơn trong công tác sang nhượng.

Nguồn sưu tầm: https://www.congdongbdsvinh.com/

Không có nhận xét nào