Thạc Sỹ Phi Yến - Chuyên gia đá quý tại ChuyenGiaDaQuy.com - Cộng đồng Chuyên Gia Đá Quý uy tín nhất Việt Nam - ChuyenGiaDaquy.com

Header Ads

Thạc Sỹ Phi Yến - Chuyên gia đá quý tại ChuyenGiaDaQuy.com


Họ và tên: Thạc Sỹ Phi Yến
Quốc tịch : Việt Nam
Kinh nghiệm: Nghiên cứu đá quý học 30 năm
Vị trí: Cố vấn cao cấp , chuyên gia đá quý tại ChuyenGiaDaQuy.com


Không có nhận xét nào